Geoglüüfid asuvad laudsiledal lubjakivi tasandikul, mida katab paakunud punakat rauda sisaldav liiv. Nähtavad ainult õhust, on need hiiglaslikud kõrbejoonistused siiani jäänud Peruu lahendamata mõistatuseks. Ligi 70 inim- ja loomafiguurist ning ca 10 000 joonest koosnevad kõrbejoonistused avastati maailma jaoks alles 1927. aastal.