Reisikindlustus -   Estonian Holidays-i kauaaegne koostööpartner on SEESAM kindlustus.

Võõras keskkonnas juhtub rohkem ootamatusi kui tavapärases koduümbruses, samuti võib reisil juhtunud õnnetuse või alanud haiguse ravi olla kordades kallim kui Eestis. Sel põhjusel on välismaal viibides alati kindlam tunne, kui Teil on sõlmitud reisikindlustuse leping.Igaüks saab kindlustust laiendada meelepäraste lisakaitsetega: ohtlik harrastus, ohtlik töö, reisitõrke lisakindlustus, eriolukordade kindlustus ja pagasi lisakindlustus.
Miks otsustada Seesami reisikindlustuse kasuks?-Ainulaadne kindlustuskaitse - Eriolukordade kindlustus-„Eriolukordade kindlustus“ tagab kaitse ootamatusteks, mida ei hüvitata tavapäraselt reisitõrke kindlustuse raames näiteks terrorismiakt, teenusepakkuja streik või maksevõimetus. Eriolukordade kindlustusega võib reisija tühistada enda reisi ka omal soovil hiljemalt 24 tundi enne reisi algust. Omal soovil tühistamie puhul hüvitatakse 70% reisi kuludest.
Vastutuskindlustus - Kahju kolmandale isikule-Vastutuskindlustus korvab välismaal kolmandatele isikutele tekitatud kehalised ja varalised kahjud ning seda saab lisada kõikidele reisikindlustuse pakettidele.
Paindlikud lisakaitsed-Igaüks saab kindlustust laiendada meelepäraste lisakaitsetega: ohtlik harrastus, ohtlik töö, reisitõrke lisakindlustus, eriolukordade kindlustus ja pagasi lisakindlustus.

 
 

 

Meditsiiniabi
Reisil toimunud õnnetuse või alanud haiguse ravi võib olla välisriigis mitmeid kordi kallim kui Eestis ning selliste ravikulude katmiseks on mõeldud meditsiiniabikindlustus.
Reisitõrke kindlustus
Reisitõrke juhtumiteks on reisile hilinemine, reisi katkemine ja reisi ärajäämine. Reisi ärajäämise kindlustuskaitse hakkab kehtima koheselt peale poliisi vormistamist. Erandiks on haigestumise juhtumid, mis on ilmnenud lepingu sõlmimise päeval või sellele järgneval kahel päeval. Valitud hüvitispiir kehtib ühe reisija kohta.
Pagasikindlustus
Pagasikindlustuse kindlustusjuhtumiteks on pagasi hilinemine välisriigis üle 4 tunni, kadumine, kahjustumine ja hävimine.
Reisitõrke lisakindlustus
Reisitõrke lisakindlustusega on kindlustusjuhtumiks kindlustatust sõltumatu muutus transpordivahendi graafikus (lennufirma muudab plaane, buss hilineb teiste reisijate tõttu, elektrikatkestus piiripunktis). Samuti on juhtumiteks looduskatastroof, tööalase või avaliku ürituse ärajäämine, pagasi kahjustumine või hilinemine ja ootamatu liiklusummik.

Euroopa ravikindlustuskaart

Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad teises EL liikmesriigis ajutiselt, saavad vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Selle sätte alla ei kuulu siiski teise riiki minek sel eesmärgil, et seal end ravida. Vajamineva arstiabi vajadus peab olema tekkinud teises riigis viibimise ajal ning see peab olema meditsiiniliselt põhjendatud ja arst peab arvesse võtma eeldatava viibimise kestust ja tervishoiuteenuse olemust. Vajamineva arstiabi alla kuuluvad ka rasedusega seotud visiidid ja sünnitamine teises riigis perekondlikel põhjustel või erakorraliselt ning sellised krooniliste haiguste jaoks vajalikud teenused nagu neerudialüüs, hapnikuravi, astma eriravi, ehhokardiograafia krooniliste autoimmuunhaiguste puhul, kemoteraapia haigused).

Arstiabi saamiseks peab raviasutuses esitama Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi ning isikut tõendava dokumendi. Euroopa ravikindlustuskaardi alusel on õigus saada tervishoiuteenuseid, mida ostutatakse riikliku ravikindlustussüsteemiga hõlmatud raviasutustes. Kui isik saab arstiabi seoses tööõnnetuse või kutsehaigusega on hüvitamise aluseks vormikohane tõend E123 või DA1.

NB! Juhime tähelepanu sellele, et Euroopa ravikindlustuskaart ei kata kõiki kulutusi, mis vajamineva arstiabiga võivad kaasneda. Patsiendil endal tuleb maksta omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu, ravimite omaosalustasu jne) asukohamaa hindades. Euroopa ravikindlustusekaart ei kata riikidevahelise transpordi kulu, ega eraarsti juures tehtud kulutusi. Soovitame reisides sõlmida erakindlustusfirmas lisaks ka reisikindlustuslepingu, mis sõltuvalt kindlustustingimustest patsiendi enda tehtud kulutused kompenseerib. Seda teenust pakuvad erakindlustused ja Haigekassa seda valdkonda ei reguleeri. Euroopa Liidu ravikindlustuskaarti või selle asendussertifikaati ei tohi kasutada, kui inimesel puudub ravikindlustus. Eestis kontrollitakse ravikindlustust isikut tõendava dokumendi alusel. Alla 15-aastased võivad kindlustuse tõendamiseks Eestis esitada isikut tõendava dokumendi asemel Euroopa ravikindlustuskaardi.